מור שחורי-סטאל,פסיכולוגית קלינית בתל אביב ורעננה
קורסים

מרצה לפסיכותרפיה, גישות תיאורטיות פסיכואנליטיות ומדריכה בתוכנית לטיפול באומנויות במדרשה לאומנות בית ברל. התכנית ללימודי טיפול באמנויות היא תלת שנתית ומורכבת מסדנאות התנסותיות, חווייתיות ודידקטיות, משיעורים עיוניים בתחומי הפסיכולוגיה המציגים גישות טיפוליות שונות וכן הדרכה קבוצתית המלווה את העבודה המעשית במסגרות טיפוליות וחינוכיות שונות.

פירוט הקורסים ותוכנם:
2009 © Mor Shechory-Stahl
מור שחורי-סטאל, פסיכולוגית קלינית, רעננה ותל אביב. נייד: 054-5201895 אימייל: mor.shechory@psychologit.com